Belçika Aile Birlişimi Logo Belçika Aile Birleşimi Belçika vize işlemleri belçika iletilşim
Belçika Aile Birleşimi vizesi için gereken evraklar iletişim
Untitled Document

           belçika bayrakBelçika Aile Birleşimi vizesi

      Eş Belçika, EEE üye ülke(Avrupa ekonomik topluluğu) veya İsviçre vatandaşı ise

 • İmzalanmış ve vize başvuru tarihinden itibaren en az 1 yıl geçerli pasaport + 1 adet pasaport fotokopisi - resimli, damgalı vize resim
  sayfaların ve vizelerin fotokopisi. Havaalanlarındaki optik vize okuyucuların işleyişi gereği, talep edilen vizenin
  gerektiğinde yapıştırılabilmesi için, pasaportunuzda en az 1 sayfanın arkalı önlü boş olmasına dikkat ediniz.

 • Eğer başvuru sahibi Türk vatandaşı değilse ikametgâh izni + arkalı önlü bir fotokopisi gereklidir.

 • Üç adet vize başvuru formu + 4 adet vesikalık fotoğraf. Fotoğrafların arkasına adınızı ve soyadınızı yazınız, başvuru formlarının
  her birine birer adet yapıştırınız.

 • Vize harcı 180 EURO karşılığı 378 TL + Banka Masrafı

 • Uluslararası  “B formülü evlenme kayıt örneği”.

 • Belçika’daki eşin kimlik kartının veya Belçika idari makamlarınca verilmiş kayıt belgesinin arkalı önlü fotokopisi. Evrakın ve evrak üzerindeki fotoğrafın fotokopisi net olmalıdır.

 • Belçika’daki eşe ait yeni tarihli belediye kaydı veya ulusal kayıt belgesi. Bu evrakın üstünde eşin bugüne kadar yaptığı tüm evlilikler belirtilmelidir (Extrait récent du Registre de la Population ou Extrait du Registre National de la personne physique). Bu evraklar belediyeden temin edilebilir. Evrak üzerinde vize talebine konu olan son evlilik belirtilmek zorunda değildir.

 • Başvuru sahibi için nüfustan yeni tarihli, kendisine ait tüm evlilik, boşanma ve eş vefatlarını gösteren belge + Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye tercümesi.

 • Eğer eşler daha önce evlenmiş ise:                                          
  • Türkiye’deki boşanmalar: Boşanmanın mahkeme kararı. Kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin noter onayı ve noter onaylı evrakın yetkili Türk makamları tarafından Apostille ile onaylanması
  • Belçika’daki boşanmalar: Belçika’dan boşanma kararı.
  • Ölen eş için “ C formülü ölüm kayıt örneği

 • İyi hal kâğıdı, tercümesi ve tercümenin Apostille ile onaylatılması gerekmektedir.

 • Yaş büyütmesi yapılmış ise, bununla ilgili mahkeme kararı, kararın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin Apostille ile onaylatılması gerekmektedir.

 • Türk eş evlendiği tarihte 18 yaşından küçük ise, anne ve babanın evlenmeye rıza belgesi gerekmektedir. Türk eş evlendiği tarihte 17 yaşından küçük ise, Türkiye’de mahkeme onayı gerekmektedir. Her iki durumda da evrakın Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, Apostille ile onaylatılması gerekmektedir. 

 • Başvuru sahibine refakat eden, 18 yaşından küçük çocuk var ise : çocukların A formülü doğum kayıt örneği ve Türkiye’deki anne, baba ya da vasinin “çocuğum yurt dışında temelli kalabilir” diye noterden muvafakati, Belçika resmi dillerinden birisine veya İngilizce’ye yeminli tercüman tarafından tercümesi, tercümenin Apostille ile onaylatılması gerekmektedir. Veya Türkiye’de kalmış ve vefat eden ebeveyn için ‘C formülü ölüm kayıt örneği’ ibraz edilmelidir.

 • Tüm dosyanın iki fotokopisi (evraklar yukarıda sıralanma şekline göre düzenlenmiş olmalıdır).
 • VAC ücreti.

 • Bu liste kesin değildir. Şahsi görüşme sonrası veya dosyanızın incelenmesi sonrasında ek evraklar talep edilebilir.
Belçika Aile Birleşimi | Belçika Aile Birleşim Vizesi | Belçika Aile Birleşim Vizesi | Bize Ulaşın
Belçika Aile birleşimi iletişim